Kokonaisvaltaista kumppanuutta

Profican Oy toimittaa NORCAN-järjestelmäprofiilit ja -komponen­tit suoraan omasta varastostaan. Yrityksellä on vahva jalansija palvelevana toimittajana ja se on mukana asiakkaan kehitysproses­seissa alusta alkaen.

Proficanin toiminnan ytimessä on NOR­CAN-rakenneprofiilijärjestelmä. Järjestelmä pitää sisällään 60 profiilia ja yli 1000 oheis­komponenttia.

Profican Oy on aidosti Suomalainen yritys, jonka markkina-alueena on koko Suomi. Omistajayrittäjät muodostavat yrityksen johdon ja ovat jatkuvasti läsnä yrityksen käytännön toiminnassa varmistamassa asioiden sujuvuuden.

Profican Oy, monipuolinen ja luotettava kumppanisi


Ota yhteyttä!

Donetti