Profican Oy on palveleva alumiiniprofiilitoimittaja

Profiilitoimituksia ja kokonaisvaltaista kumppanuutta

Profican tarjoaa profiilijärjestelmäasiantuntemuksensa ja laaja-alaisen kokemuksensa asiakkaidensa käyttöön. Yritys on monesti mukana asiakkaansa kehitysprosessissa hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen ja oppii näin tuntemaan asiakkaansa tarpeet. Tältä pohjalta on mahdollista kehittää juuri oi­keanlainen profiilirakenne ja palvelukokonaisuus.

Kehitystyön tuloksena syntyvä rakenne voi olla asiakkaan tuotteelle suunniteltu runko, suojarakenne tai kokonainen valmis laite. NORCAN-alumiiniprofiilijärjestelmää hyödyntämällä voidaan valmistaa esimerkiksi mittavarioituva tai eri versioista koostuva yhdennäköinen tuoteperhe ilman suuria alkuinvestointeja.

Yhdistämällä asiakkaan tietämys omasta prosessistaan ja Proficanin profiili- ja laiterakennusosaaminen voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia hyvinkin monilla eri teollisuudenaloilla.

Palvelun monipuolisuutta

Profican toimii tehtaan edustajana ja varastoi kaikki NORCAN-alumiiniprofiilit sekä -komponentit omassa varastossaan Kalajo­ella. Alumiiniprofiilit toimitetaan kuuden metrin varastopituuksina tai asiakkaan sa­hauslistan mukaisesti mittaan sahattuina. Sahattuihin profiileihin voidaan myös työs­tää tarvittavat poraukset ja kierteet, jolloin asiakkaan työksi jää pelkkä kokoonpano.

Toimituskokonaisuutta voidaan laa­jentaa asiakkaan tarpeen mukaan. Ra­kenne voidaan toimittaa esimerkiksi ko­koonpantuna ja varusteltuna runkona. Lisäämällä kokoonpantuun runkoon mekaniikkaa ja automaatiota toimituk­seen voidaan saattaa valmis kone tai laite.

Palveleva alumiiniprofiilitoimittaja.

Työstöt

- Profiilien sahaus määrämittaan
- Profiilien poraukset ja jyrsinnät
- Reikien kierteitykset
- Profiilirakenteiden kokoonpanot

Mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu toimittamiimme laitteisiin.

Suunnitteluohjelmistot

Mekaniikka

- 3D, SolidWorks
- Vertex

Sähkö

- CADS Planner pro

Donetti